Synsprøve
Linser
Briller
Profil
Til forsiden
Synsproblemer ! - Er dit syn velfungerende ?

Et velfungerende syn vi sige, at du kan bruge begge øjne effektivt på samme tid. Kun når øjnene kan bevæge sig frit, dreje og fokusere mod et punkt - samtidigt - hjælper de dig til, at tolke og forstå det du ser, optimalt.

De fleste mennesker fødes med sunde øjne. Men under opvæksten kan øjnene af forskellige årsager belastes, så udviklingen af synet påvirkes. Det er her vi kan hjælpe med specielt udmålte briller og/eller synstræning.

Syn og indlæring.
At se godt betyder ikke kun at se skarpt.
Et skarpt billede på øjets nethinde, fortæller os kun, at de sanseimpulser, der går fra øjet til hjerne , er gode. Det fortæller os intet om, hvordan disse impulser bliver bearbejdet og fortolket i hjernen. At se godt handler nemlig også om at kunne forstå det man ser.


Checkliste:

På følgende checkliste findes nogle af de tegn, der hyppigst forekommer i forbindelse med et synsproblem.

Hovedpine efter læsning eller nærarbejde.
Brændende og svidende øjne efter kort tids læsning.
Blinker meget, især ved nærarbejde.

Læser og skriver i kort afstand, med
hovedet nede i bogen.

Kniber øjnene sammen ved synsarbejde i læseafstanden.
Konstant dårlig kropsholdning ved nærarbejde.
Bevæger hovedet ved læsning, i stedet for at bevæge øjnene.
Dårlig koncentrationsevne, ringe opmærksomhed og træthed ved fortsat nærarbejde.
Bytter om på bogstaver eller ord.

Klager af og til eller hele tiden over sløret syn, eller dobbeltsyn ved læsning og skrivning.
Klager kun over dobbeltsyn ved vanskeligt nærarbejde.
Kan ikke finde samme sted eller samme linie ved skiftende synsretning fra bord til tavle, eller når der skrives af fra tekst til kladde.
Udelader ofte ord.
Gentager eller springer ubevidst over ord eller linier.
Er ikke i stand til at genkende det samme ord i næste sætning.
Forståelsen bliver mindre ved fortsat læsning.
Kan ikke beskrive, hvad det læste handler om.


Udfyld listen og tag en udskrift med ind til din næste syns-undersøgelse.

Tilbage

 
Forside