Artikler
artikler_sec_img
Tilbage til oversigten
SVAGSYNSOPTIK

Med "synshandicappede" forstås mennesker, som på trods af, at de har de bedst mulige styrker i deres briller, ikke kan opnå en synsevne der er større end 33 %, hvilket ikke er en tilfredsstillende synsevne.

Synshandicappet skyldes for det meste nedsat synsevne, på grund af forkalkning, men for en del svagtseende skyldes det forskellige defekter på nethinden, som giver begrænsninger i synsfeltet. Et synshandicap kan give store problemer i dagligdagen.

Derfor er det vigtigt at der bliver støttet op omkring den svagtseende. Mange, især ældre, slår sig til tåls med, at deres syn er blevet så svækket at det ikke kan betale sig, at få undersøgt mulighederne for at opnå et bedre syn. Det kan også være for folk der har en bedre synsevne end de 33% der er grænsen for offentligt tilskud, men så må de selv betale.

Selv hvis synet går hen og bliver meget dårligt, er der stadigvæk hjælp at hente for mange. Derfor er det vigtigt, at man ikke blot accepterer sit dårlige syn, men får undersøgt om der kan opnås en forbedring, der kan lette ens dagligdag.

I Ringkøbing Amt koordinere man hjælpen til de svagtseende på "Center for Kommunikation" i Herning.Her styres arbejdet med at tilgodese den svagtseendes vilkår bedst muligt. Når man kommer i kontakt med personer med nedsat syn, henvises der først til øjenlæge, hvor der bliver stillet en diagnose og udmålt en synsevne. Derefter skal den svagtseende henvises til en svagsynoptiker. I Ringkøbing Amt er der udpeget 5 svagsynoptikere.

Svagsynoptikeren arbejder sig frem til den bedste optiske løsning for klienten, dette kan betyde specielle brilleløsninger eller kikkert- & lupsystemer. Når denne undersøgelse er afsluttet sender vi en ansøgning om økonomisk støtte til amtet. Når det ansøgte er bevilget, nogle gange også med brugerbetaling, fremstilles hjælpemidlet og det udleveres efterfølgende. Det kræver tit en indkøringsperiode at blive fortrolig med den nye brille - kikkert- eller lup-system.

Efter en periode vil man få besøg af en af amtets synskonsulenter for at checke at synshjælpemidlet bruges rigtig og om det fungerer tilfredsstillende. Synskonsulenterne har også mulighed for at hjælpe den svagtseende med yderligere hjælp og vejledning i hjemmet. Hos Optiker Frank vil en specialuddannet svagsynsoptiker beskæftige sig med dette speciale hver tirsdag og ligeledes onsdag formiddag.

Powered by Site-Box CMS 3.0