Artikler
artikler_sec_img
Tilbage til oversigten
SYNSTRÆNING

Synstræning eller visuel træning, som den mere korrekte betegnelse burde være, er en måde at optimere sit syn, samsyn og sine synsfærdigheder på. Ved at træne samarbejdet mellem øjnene og de omkring liggende muskler, bliver man bedre til at klare de behov der stilles til synet i hverdagen.

Hvem kan have gavn af synstræning? Generelt kan alle have gavn af synstræning uanset alder. De, der starter på træningen er dog typisk mellem 6 og 50 år, samtidig med at de har en hel del af de følgende klager. De typiske symptomer på synsproblemer omfatter hovedpine, træthed i/omkring øjnene, teksten flyder ud i bogen. Det kan være svært at omstille øjnene fra nært hold til afstand, fokuserings-problemer og problemer med at hoppe rundt i teksten eller med genlæsning af den samme linie. Koncentrationen er ofte nedsat, og man har svært ved at læse med for meget støj omkring sig. Desuden er man ofte urolig og nem at distrahere. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis er det hele, man har problemer med.

Hvem tilbyder synstræning? De optikere, der beskæftiger sig med synstræning, er først uddannede optometrister, hvilket tager 41/2 år, hvorefter de er efteruddannede med forskellige kurser, med undervisere fra bl.a. USA. Herudover er det nødvendigt at sætte sig ind i synets udvikling relateret til barnets udvikling mht. sanser, motorik og balance etc. Dette gøres vha. kurser holdt af andre faggrupper samt ved at læse diverse faglitteratur på området.

Hvem tilbyder synstræning? De optikere, der beskæftiger sig med synstræning, er først uddannede optometrister, hvilket tager 4 1/2 år, hvorefter de er efteruddannede med forskellige kurser, med undervisere fra bl.a. USA. Herudover er det nødvendigt at sætte sig ind i synets udvikling relateret til barnets udvikling mht. sanser, motorik og balance etc. Dette gøres vha. kurser holdt af andre faggrupper samt ved at læse diverse faglitteratur på området.

Grovmotorisk træning Første del af træningen går ud på at få optrænet grovmotorikken, da finmotorikken, som øjenbevægelserne er en del af, aldrig kommer til at fungere perfekt hvis det grundmotoriske fundament ikke er i orden.
Det vi arbejder med mht. grov-motorikken er bl.a. de primitive reflekser, som man allerede har draget nytte af til sin videreudvikling, men som ikke er hæmmet tilstrækkeligt. Desuden arbejder vi meget med balancen, der er en integration af synet, stillingssansen (kinæsthesisansen), følesansen (taktilsansen) og ligevægtssansen (labyrintsansen).
Herudover skal koordinationen være i orden, således at man kan lave krydsbevægelser og flere ting på én gang uden at blive distraheret samt at kunne bruge flere sanser sammen uden at miste koncentrationen.

Finmotorisk træning Herefter træner vi "finmotorikken" og dermed øjnene. Først trænes færdigheden, at kunne følge et mål i bevægelse, hvilket er nødvendigt for at øjnene ubesværet kan skifte fra den ene læste linie til den næste, uden genlæsning eller overspring af en linie. Næste punkt er at fiksere og fokusere med øjnene, samt at bevidstgøre og udnytte synsfeltet. Herefter trænes fusionsreserverne, de "kræfter" man har i øjnene, der gør at man kan se klart også efter længere tids læsning, så det læste ikke flyder ud eller bliver direkte dobbelt. Til sidst trænes øjnenes omstillingsevne, så man kan flytte blikket fra bogen til tavlen, uden at synet bliver sløret.

Hvordan træner vi?

Klienten kommer til kontrol hos os ca. hver fjortende dag, hvor vi træner, tester og gennemgår nye øvelser en halv time i klinikrummet. Herefter er det op til klienten at træne derhjemme ca. et kvarter hver dag, gerne fordelt på 3 gange 5 minutter. Da det er den daglige træning, der tæller er hjemme-træningen således den mest vigtige faktor for succes. For at lave en effektiv hjemmetræning er det vigtigt med en god opbakning i hjemmet, samt at klienten er helt motiveret for at træne, da en træningsindsats på en eller to gange om ugen er for lidt, da det i så fald tager alt for lang tid før resultaterne mærkes.

Hvordan starter man? Hvis man har mistanke om, at øjensamarbejdet ikke er så godt som det burde vare, bør man få foretaget en synsanalyse hos en optiker. Her kan det kortlægges om der er tale om synsproblemer, der kan afhjælpes med briller/ kontaktlinser, eller om der er samsynsproblemer, der kun kan optrænes vha. synstræning.

Powered by Site-Box CMS 3.0