Artikler
artikler_sec_img
Tilbage til oversigten
VISUELLE PROBLEMER OG SYNSSTRES

Da en stor del af alle informationerne til hjernen er synsmæssige, er det indlysende, at et effektivt syn spiller en væsentlig rolle ved indlæring, arbejde, sport og fritid. Visuel synstræning er effektivt i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af mange syns- problemer. Ved synstræning lærer man primært at kontrollere øjnenes bevægelser og stilling således, at øjnene uden anstrengelse kan forblive rettet mod det sete. Desuden lærer man at ændre øjnenes fokusering og forbedre samarbejdet mellem synet og andre sanser. Under synstræningsforløbet kan der gøres brug af briller og/eller kontaktlinser, men er det muligt at se nogenlunde uden, gøres dette.

Hvis en person ikke indlærer de synsmæssige færdigheder godt nok, eller ikke lærer at koordinere synet med andre sanser, kan der opstå visuelle problemer. Følgerne kan være hovedpine, nedsat ydeevne, ubehag eller delvis forringelse af synet på det ene øje.

Det visuelle problem kan forværres, hvis det ikke afhjælpes. Selv små visuelle problemer kan medføre vanskeligheder og synsstress i løbet af dagen. Briller bruges ofte til at forhindre udviklingen af et visuelt problem. Det at få begge øjnene til at bevæge sig, fiksere og fokusere i samarbejde, kan forbedre evnen til at tolke og forstå de synsindtryk, man udsættes for.

Visuelle færdigheder: Nogle af de færdigheder, der kan forbedres og udvikles gennem visuel synstræning omfatter: Følgebevægelser. Evnen til at fælge et objekt med begge øjne, let og ubesværet. Fixation. Evnen til hurtigt og præcist at rette billedet mod en række stationære objekter som f.eks. at flytte øjnene fra ord til ord under læsning. ændring af fokusering. Evnen til at se fra nær til fjern og omvendt, uden at det slører, som f.eks. fra bog til tavle.

Dybdeopfattelse. Evnen til at bedømme objekters indbyrdes afstand - at opfatte tredimensionelt. Binokulært syn. Evnen til samtidigt at anvende begge øjne på en ensartet måde. Perifert syn. Evnen til at opfatte objekter, der befinder sig i det yderste synsfelt. Koncentrationsevnen. Evnen til at opretholde en bestemt visuel færdighed, uden at andet griber forstyrrende ind. Synstyrken på afstand. Evnen til at se en figur eller et bogstav af standardstørrelse på 6 meters afstand, også kaldet 6/6. Dette er kun en af flere visuelle færdigheder og ikke nødvendigvis den vigtigste. Mennesker med styrken 6/6 kan stadig have væsentlige synsproblemer. Synsstyrken på nært hold. Evnen til at se klart på nært hold (samme kriterier som ved synsstyrker på afstand).

Powered by Site-Box CMS 3.0