Artikler
artikler_sec_img
Tilbage til oversigten
GRØN STÆR / GLAUCOM

Grøn stær er en fællesbetegnelse for de tilstande der medfører forøget tryk i øjet. De mest forekomne tilstande er: Glaucoma simplex: Angriber oftest begge øjne og er en lumsk, snigende øjensygdom, der på grund af sit forløb kan være uhyre farlig for synet.

Trykstigningen begynder ganske langsomt uden nogle subjektive symtomer og den vil derfor kunne bestå i lang tid, uden at blive opdaget. Ubehandlet skrider synsfeltsdefekten fremad og øjet ender med at blive blindt.

Akut Glaukoma: Karakteriseres ved en pludselig trykforøgelse, ledsaget af anfald med synsforstyrrelser og smerte.

Disse anfald er ofte kortvarige, men gentager sig med hyppigere mellemrum. Trykket bør normaliseres hurtigst muligt, da synet i modsat fald vil tage varigt skade.

Behandling: Oftest medicinsk, dvs. regelmæssigt drypning af øjnene, men er det ikke muligt ad den vej at opnå tilfredsstillende tryk i øjnene, vil et kirugisk indgreb være nødvendigt.

Powered by Site-Box CMS 3.0